براي نمايش بهتر از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نماييد.

صفحه اصلی

اطلاعات تحصيلي:وضعیت تحصیلی:  

 

-دانشجوی دکترای تخصصی (Ph.D) مهندسی کامپیوتر - دانشگاه فردوسی مشهد

 

استادان راهنما:

 

دكتر رضا منصفی، پروفسور هادی صدوقی یزدی

 

- كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات (IT) - دانشگاه گیــــلانعنوان پايان نامه کارشناسی ارشد:

 

تكنيك هاي محاسبات قابل اعتماد در سامانه‌هاي رأي گيري الكترونيكــياستادان راهنما:

 

دكتر رضا ابراهيمي آتاني، پروفسور محمدرضا عــــارفنمره پایان نامه:  

 

عــــــالــيزبان هاي مورد آشنايي:فارسي، انگليسي، عربي، تركي، آذري، روسي.عضويت در مجامع علمي:عضو انجمن بين المللي مهندسين برق و رایانه آمريكا (IEEE) عضو اصلی انجمن كامپيوتر ايران (CSI)

 

عضو پيوسته انجمن انفورماتيك ايران (ISI) عضو پيوسته انجمن رمز ايران (ISC) عضو پيوسته انجمن تجارت الكترونيك ايران (IECA) عضو پيوسته انجمن فرماندهي و كنترل ايران (C4I) عضو پیوسته انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانعضو پیوسته انجمن سیستم های فازی ایرانعضو پیوسته انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

 

عضو پیوسته انجمن مدیریت فناوری ایرانعضو پيوسته انجمن آموزش مهندسي ايران (ISEE)

 

عضو سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق ايران (NSSOEE)

 

عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوانسوابق علمي:

 

تدريس و پژوهش در دانشگاه ها و م‍ؤسسات آموزش عالي، بيش از 14 سالتأليف مقالات در ژورنال هاي بين الملليتأليف مقالات در كنفرانس هاي داخليداور علمی کنفرانس ها و ژورنال های علمی.

 

داور و مشاور طرح ها و پروژه هاي پارک علم و فناوری.

 

رئيس شاخه رمز ایران در دانشگاه گيـــلان.عضو کمیته علمی كنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، دانشگاه آزاد رودسر، 1392.  مسؤول برگزاري كارگاه علمي رمزنگاري و امنيت اطلاعات دانشگاه گيلان، 1390مسؤول برگزاري همايش امنيت اطلاعات، دانشكده فني شهيد چمران رشت، 1387مسؤول برگزاري اولين سمينار اينترنت و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد لاهيجان، 1380استاد راهنماي بيش از 100 پايان نامه و پروژه دانشجويي.سوابق تدريس و پژوهش در:دانشگاه گيــــلان دانشگاه فرهنگيان دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه علم و فرهنگ دانشكده فني و مهندسي شهيد چمران رشت دانشكده فني دختران دكتر معين رشت دانشكده فني و مهندسي ميرزاكوچك صومعه سرا دانشكده فني شهيد رجايي لاهيجان مؤسسه آموزش عالي جابربن حيان رشت 


 

مؤسسه آموزش عالی احرار رشتمؤسسه آموزش عالي كوشيار رشت مؤسسه آموزش عالي كادوس رشت 


 

مؤسسه آموزش عالي راهبرد شمالدفتر آموزش و پژوهش استانداری گيلان فراگير دانشگاه پيام نور سازمان ها و ادارات دولتي آموزشگاه هاي علمي استانافتخارات اخذ شده:كارشنـاس نمـونه ملــي و دريافت تقــديـرنامه از معاون رئيس جمهور در جشنواره شهید رجاییكارشناس نمونه وزارتي و دريافت تقديرنامه از وزيــر امور اقتصادي و دارايي كارمند نمونه سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان زمينه هاي پژوهشي و مطالعاتي مورد علاقه:

 

امنيت اطلاعات و رمزنگارياعتماد در سامانه هاي الكترونيكيشبكه هاي پيشرفته اطلاعاتيماهواره هاي ارتباطيسيستم عامل هاي پيشرفتهپردازش موازيبرنامه نويسي شي گراء

 

طراحی، تست و مدلسازی نرم افزار تجارت الكترونيكيسامانه هاي شهر الكترونيكيسوابق اجرايي:مسؤول انفورماتيك سازمان امور اقتصادي و دارايي گيلان (1381مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت برليان سيستم خزر (1381 تا 1382عضو كميته شبكه و اطلاع رساني استانداري گيلان (1384عضو كميسيون تحول اداري سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1384عضو كميته راهبري سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1384كارشناس كيفيت سيستم مديريت كيفيت  ايزو 9001 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1384عضو كميته فناوري اطلاعات و آموزش سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1384مسؤول دبيرخانه ستاد توزيع سهام عدالت استان گيلان (1384عضو كميته اجرايي آموزش سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1385عضو كارگروه تخصصي سيستم ها و روش ها سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1386كارشناس ناظر بر اجراي مميزي داخلي ايزو 9001 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1386عضو كارگروه اجرايي طرح دوركاري سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1389مسؤول كارشناسان كيفيت در استقرار ايزو 9001 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1390نماينده تام الاختيار مديريت در سيستم مديريت كيفيت سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1390مسؤول ارزيابي عملكرد سالانه سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1390عضو ستاد پيگيري مصوبات سفرهاي شهرستاني استاندار گيلان (1391نماينده متناظر پارك علم وفناوري در مركز خدمات سرمايه گذاري استان گيلان (1391مسؤول دبيرخانه هيأت اجرايي كارشناسان رسمي دادگستري استان گيلان (1391كارشناس مسائل كشور آذربايجان در مركز خدمات سرمايه گذاري استان گيلان (1391مسؤول كارگروه استقرار و توسعه دولت الكترونيك سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان (1391)

 

رئیس گروه فناوری اطلاعات سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان (1391)

 

عضو كارگروه تدوين سند راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات استان (1392)

 

مسؤول مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گیلان (1392)

 

 نماينده متناظر وزارت امور خارجه در مركز خدمات سرمايه گذاري استان گيلان (1392) عضو كارگروه رسيدگي به فعاليت هاي معدني استان گيلان (1392)

 تاليفات:

 

Saeed Zahedi, Farideh Rahmantalab, Masoume Heydarizad, Hadi Afshinpour, Mohadeseh Mousavi, Kourosh Karvan, Analysis on Deployment Challenges of Electronic Insurance, Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business (IJCRB ), Volume 5, No 3, July 2013

 

Saeed Zahedi, Pooneh Seyedabolghasem, Farideh Rahmantalab, Akbar Khodaparast Haghi, Shahrzad Jeddi, Motahar Alsadat Shabgoo Monsef, Trust Factor Promotion Techniques in E-Commerce Risk Control, Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business (IJCRB ), Volume 4, No 9, Feb 2013Saeed Zahedi, Somayeh Izadi, Kamran Morovati, Reza Ebrahimi Atani, A Secure Model For Bluetooth Banking, International Journal Of Computational Engineering Research (IJCER), Vol. 2 Issue.6, Oct 2012Saeed Zahedi, Somayeh Izadi, Kamran Morovati, Reza Ebrahimi Atani, Hadi Foroutan Jazi, Advances In Mobile Voting, International Journal of Advanced Research in Computer Science (IJARCS), Vol. 3, No. 5, Sept-Oct 2012Somayeh Izadi, Saeed Zahedi , Reza Ebrahimi Atani, A Novel secure protocol, IES, for Mobile Voting, IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), 2012Somayeh Izadi, Saeed Zahedi , Reza Ebrahimi Atani, Mobile voting (chance or challenge), IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), 2012سعيد زاهدي، محمدرضا عارف، رضا ابراهيمي آتاني، مدلسازی اعتماد در کنترل امنیت و اعتماد به سامانه های نرم افزاری، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

سعيد زاهدي، منصور مولائي پور، رضا ابراهيمي آتاني، راهکارهای ارتقای امنیت و اعتماد در کنترل ریسک تجارت الکترونیکی، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

سعيد زاهدي، مريم رضازاده نيا، رضا ابراهيمي آتاني، کاربرد تکنیک های داده کاوی در تشخیص نفوذ به شبکه، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

سعيد زاهدي، پروين ولي زاده، رضا ابراهيمي آتاني، بررسي و مقايسه پروتكل هاي TCP و UDP در اعتماد به تبادل داده ها، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

سعيد زاهدي، منصور مولائي پور، رضا ابراهيمي آتاني، ارائه الگوریتم پرداخت قابل اعتماد در کاربری پول الکترونیکی، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

سعيد زاهدي، سيده زهرا سادات، رضا ابراهيمي آتاني، معرفی مشخصات و رویکردهای استقرار رایانش ابری، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

سعيد زاهدي، مريم رضازاده نيا، مريم جعفرنژاد ليموئي، بررسی امنيت در لايه انتقال شبكه  OSI، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

سعيد زاهدي، بهادر شاهنده، ارائه یک مکانیزم مناسب جلوگیری از ازدحام در شبکه، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

سعيد زاهدي، دلارام هاشمي پور، بررسی پروتکل ارتباط بی سیم 802.16  و ارزیابی آن در طیف ارتباطات بی سیم، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

مهرداد صنعتي گرمرودي، سعيد زاهدي، فناوری نانو در شبکه و انتقال اطلاعات در نانو شبکه ها، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

حبيب فراغت، سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، بررسی نقش استراتژیک VPN در مدیریت شبکه های رایانه ای، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، محمدرضا عارف، رأي گيري الكترونيكي و تكنيك هاي افزايش امنيت و قابليت اعتماد به آن، بيستمين كنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه تهران، تهران، 1391.سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، پدافند غيرعامل در امنيت و زيرساخت هاي فناوري اطلاعات، اولين همايش ملي پدافند غيرعامل درحوضه آبي درياي خزر، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، روش هاي افزايش قابليت اعتماد در سامانه هاي الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، مروري بر چالش هاي موجود در رأي گيري الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، مقايسه پروتكل ها در رأي گيري الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، بررسي حملات بر سامانه هاي رأي گيري الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، اعتماد در تجارت الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.ليلا آذري ويايي، سعيد زاهدي، پونه سيد ابوالقاسم، اسد ا... شاه بهرامي، مروري بر تصاوير DICOM در اسناد پزشكي، همايش علمي پژوهشي دانشگاه گيلان، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، بررسي فاكتور اعتماد در سامانه هاي آموزش الكترونيكي، پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه كاشان، كاشان، 1391.سارا رمضاني دليونداني، سعيد زاهدي، بررسي فناوري هاي RMI و CORBA و ارائه مدل تلفيقي در كاربري نرم افزار، پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه كاشان، كاشان، 1391.سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، محمدرضا عارف، معرفي يك شيوه ارزيابي امنيت در سامانه هاي رأي گيري الكترونيكي، دومين همايش ملي مهندسي نرم افزار، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1391.پروين بهاري، سعيد زاهدي، بررسي نقش IPV6 در شبكه هاي NGN، دومين همايش ملي مهندسي نرم افزار، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1391.سعيد زاهدي، انتقال داده ها در اينترنت با پروتكل هاي UDP/IP و TCP/IP، نخستين سمينار اينترنت و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1380.سعيد زاهدي، كاربرد IRC در چت و معرفي برنامه هاي مرتبط با آن، نخستين سمينار اينترنت و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1380.سعيد زاهدي، بررسي و مقايسه پروتكل هاي E-Mail، نخستين سمينار اينترنت و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1380.سعيد زاهدي، Security در اينترنت و پست الكترونيكي، نخستين سمينار اينترنت و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1380.سعيد زاهدي، اعتماد الكترونيكي، كارگاه رمزنگاري و امنيت اطلاعات، دانشگاه گيلان، رشت، 1390 (سخنراني)سعيد زاهدي، جايگاه صنعت IT در ايران، همايش دانشكده فني و مهندسي ميرزاكوچك صومعه سرا، صومعه سرا، 1387 (سخنراني بعنوان سخنران كليدي همايش)سعيد زاهدي، بررسي و مقايسه جديدترين ميكروپروسسورهاي Intel و AMD، دانشگاه آزاد لاهيجان، 1379. (سخنراني)

دوره هاي علمي آموزشي گذرانده شده:

 

دوره Requirements & Documentation ISO/IEC 27001:2013، آکادمی نوبل آلمان، 2014.دوره Internal Audit base on ISO/IEC 27001:2013، آکادمی نوبل آلمان، 2014.

 

کارگاه تخصصی هکرهای قانونمند (CEH)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1392.سمینار تخصصی امنیت اطلاعات، جهاد دانشگاهی و دانشگاه علمی کاربردی گیلان، 1392.کارگاه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1392.دوره کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت، مديريت آموزش و پژوهش، 1392.دوره کاربرد آمار در مدیریت، مديريت آموزش و پژوهش، 1392.دوره مدیریت و برنامه ریزی پروژه، مديريت آموزش و پژوهش، 1392.سومين كارگاه آموزشي قابليت اعتماد و كاربردهاي آن، دانشگاه فردوسي مشهد، 1391.دوره اقتصاد پيشرفته در سرمايه گذاري، سازمان سرمايه گذاري ايران، 1391. دوره مديريت جذب و جلب سرمايه گذاري خارجي، سازمان سرمايه گذاري ايران، 1391.دوره زبان تخصصي سرمايه گذاري خارجي، سازمان سرمايه گذاري ايران، 1391.كارگاه امنيت شبكه هاي حسگر و اقتضايي، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1390.كارگاه آموزشي امنيت شبكه هاي كامپيوتري، دانشگاه گيلان، 1390.كارگاه آموزشي رمزنگاري و امنيت اطلاعات، دانشگاه گيلان، 1390.آشنايي با امكانات، قابليت ها و راه اندازي فايروال، امن افزار شريف، 1390.تجارت الكترونيك، دفتر آموزش و پژوهش استانداري گيلان، 1390.جنگ نرم، تهديد نرم و شيوه هاي مقابله با آن، دفتر آموزش و پژوهش استانداري گيلان، 1390.خود ارزيابي بر اساس مدل EFQM، شاهين انديش كيفيت، 1390.فرآيند توليد نرم افزار (RUP)، شاهين انديش كيفيت، 1390.نقش IT در توسعه مديريت شهري، شاهين انديش كيفيت، 1390.كاربردهاي فناوري اطلاعات، شاهين انديش كيفيت، 1390.سومين كنفرانس بين المللي نظام اداري الكترونيكي، دانشگاه آزاد تهران مركز، 1389.فنون بهبود سيستم ها و روش ها، شاهين انديش كيفيت، 1389.مديريت كيفيت در توليد آمار، شاهين انديش كيفيت، 1389.مديريت و كنترل پروژه، شاهين انديش كيفيت، 1389.مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، شاهين انديش كيفيت، 1389.سيستم هاي اطلاعات و تصميم گيري، شاهين انديش كيفيت، 1389.آشنايي با سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي، شاهين انديش كيفيت، 1389.كارگاه آشنايي با تكنولوژي هاي امنيتي در شبكه هاي كامپيوتري، سيب سامانه، 1388.ايمني و بهداشت در كار با رايانه، شاهين انديش كيفيت، 1388.مستندسازي سيستم ها، شاهين انديش كيفيت، 1388.كارگاه فايروال Secure Point، مؤسسه پژوهش و آموزش همكاران سيستم، 1387.نقش فناوري اطلاعات در مديريت، شاهين انديش كيفيت، 1387.كاربرد امنيت در فناوري اطلاعات، شاهين انديش كيفيت، 1387.نقش ICT در مديريت، شاهين انديش كيفيت، 1387.فناوري اطلاعات و بهره وري، شاهين انديش كيفيت، 1387.فنون مذاكره، شاهين انديش كيفيت، 1387.كارگاه تكنولوژي هاي WiMax، MIMO و MESH و محصولات شبكه، ساخت سيستم، 1386.دوره مديريت كيفيت جامع، مديريت آموزش و پژوهش، 1385.دوره استانداردهاي مستندسازي نظام مديريت كيفيت، مديريت آموزش و پژوهش، 1385.دوره بهبود بهره وري و نتايج آن، مديريت آموزش و پژوهش، 1385.دوره مميزي داخلي ايزو 9001، روش سازان صنعت، 1385.دوره روش تحقيق، مديريت آموزش و پژوهش، 1385.دوره فنون آماري، روش سازان صنعت، 1385.دوره مديريت استراتژيك، روش سازان صنعت، 1385.دوره تشريح الزامات سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001، روش سازان صنعت، 1385.دوره EFQM، روش سازان صنعت، 1385.دوره مديريت دانش، روش سازان صنعت، 1385.دوره مفاهيم فرآيندنگاري و تعيين شاخص هاي عملكردي، روش سازان صنعت، 1384.دوره اصول برنامه ريزي، مديريت آموزش و پژوهش، 1384.كارگاه كايزن عملياتي استقرار چرخه مديريت بهره وري، سازمان ملي بهره وري ايران، 1384.كارگاه تازه هاي فناوري اطلاعات، انستيتو ايزايران، 1384.دوره تكنولوژي فكر، مديريت آموزش و پژوهش، 1384.دوره جايگاه تكنولوژي در سياست و مديريت، مديريت آموزش و پژوهش، 1383.دوره مهارت هاي هفتگانه فناوري اطلاعات، مديريت آموزش و پژوهش، 1383.كارگاه كايزن عملياتي طرح بهبود بهره وري، سازمان ملي بهره وري ايران، 1382.دوره نقش E-Learning در توسعه منابع انساني، استانداري گيلان، 1382.

صفحه نخست

456
ادامه مطلب
ارسال کننده: admin
در روز 1394/7/6 ساعت 13:01:36, شاخه: تست
 

اطلاعیه ها

از بازديد شما سپاسگزاريم.

 

 

این پایگاه اینترنتی جهت ارتباط با دانشجویان گرامی راه اندازی شده است.

زمان1394/7/18 - 05:30:25

کتابخانه الکترونیکی

دسترسی به دانشگاه ها

آب و هوا
اطلاعات شهر "رشت"

دمای هوا :: 17 درجه
رطوبت هوا :: 96 درصد

ورود

نام کاربری :
کلمه عبور :